Dale sykehus

Dale sykehus var et psykiatrisk sykehus på Dale i Sandnes kommune.


Gården Dale Ble kjøpt i 1911, og i 1913 sto Dale asyl ferdig. Asylet ble bygget som ett felles sinnssykeasyl for Rogaland fylke og Stavanger by med kapasitet til 196 pasienter. Sykehuset fungerte i stor grad som ett selvstendig og selvforsynt samfunn med egen kraftstasjon, skole, forsamlingslokale og boliger for de ansatte.

Eiendommen er på 4500 dekar, og det ble drevet gård der pasientene deltok i driften som en del av terapien