Byggene på Dale

Her finner du en oversikt over bygningene på Dale.

Kolonien (idag Kolonien Kafè) 
I 1925 ble det bygget en kolonibygning som hadde plass til 20 kvinnelige pasienter. Bygningen ble brukt som gamlehjem for psykriatiske pasienter. Har tidligere vært brukt som barnehage og Kafè.

Dale Kraftstasjon
Dalevatnet ble demmet opp under 1 verdenskrid, blant annet for å forsyne kraftstasjonen på Dale med vann, og for å sørge for ferskvann til Dale Psykriatisk sykehus. Det ble bygget en egen kraftstasjon for sykehuset i ca 1924, som var i drift til 1969.

FG Bygg (Mannsavdeling)
Den monumentale hovedbygningen, 110 meter lang murbygning i 3 etg md sokkel og loft, er tegnet av arkitekt sigurd Lunde og sto ferdig i 1913.

ABC-bygget (Kvinneavdelingen)
I 1921 vedtok fylkestinget å oppføre en ny bygning for kvinneavdeling med plass til 112 parienter. Denne sto ferdig sommeren 1925. Det ble senere oppført et tilbygg i 1967-68. Totalt areal 8390m2.

Eikely (Direktørbolig)
Bygget i 1913 i nyklassisk stil. Det gikk en egen sti fra hagen gjennom skogen ned til hovedbygningen, denne kan fremdeles ses igjen i terrenget.

Skolestua
I 1920 fikk sykehuset en egen skole for barna til de ansatte. Skolen ble etter hvert tatt over av Hetland Kommune, og var i drift frem til begynnelsen av 1970-årene.

Forsamlingshus (Kapell)
I 1928 ble det bygget et forsamlingshus. Senere ble dette ombygd, vigslet og tatt i bruk som kapell. Det har også vært funksjonærleiligheter i bygget for en periode.

Maskinmesterboligen
Huset ble bygget i 1937 og ligger vedd siden av Eplehagen.

Lysthuset
Ukjent når dette er bygget.

Kvartsen (Kurhuset)
Det ble bygget en ny paviljong for kvinneavdelingen i 1938, kalt "kurhuset". Bygningen har et totalt areal på 1700m2, og er bygd i tre etasjer, samt kjeller og loft. Kvartsen har tidligere vært i bruk som lokaler  for en privat grunnskole.

Tomannsboliger nord
Fire tomannsboliger i 2 etg samt kjeller og loft ble bygd i 1948/49. Boligene er idag utleid til privatpersoner.

Firemannsbolig nord
En firemannsbolig i 2 etg med kjeller ble bygd i 1953.Boligene er idag utleid til privatpersoner.

Administrasjonsbygget
Administrasjonsbygget i tre etasjer med sokkel og kjeller ble tatt i bruk i 1956. Store deler av bygget står idag tomt. 315m2 av 1 etasje består av oppussede kontorlokaler. 

Teknisk sentral
Bygget i to etasjer ble oppført i 1958. Den opprinnelige funksjonen til bygget var vaskeri og systue. Bygningen består idag av teknisk sentral, lager, garasje, verksted, snekkerverksted og kontor.