Lager for kortere eller lengre tid

Lagerhotellet på Dale i Sandnes har eksistert i over 10 år, og det er et godt utvalg i størrelser. Kom når det passer, og lagre over kort eller lang tid. Bod kan byttes om ditt behov for lager endrer seg - både til mindre og større bod.


For mer informasjon om bodutleie:

Nettside: www.oklagerhotell.no

Telefon: 91 23 91 23
Epost: post@oklagerhotell.no